aktivistički spomenar

HR EN

Ženski sud

Nakon ratova ženske mirovne aktivistkinje zalažu se za kažnjivost zločina, a protive njihovoj relativizaciji i poricanju. Ostaje aktivne u podršci žrtvama ratnih zločina te se angažiraju na kreiranju feminističkih modela tranzicijske pravde.

U tu je svrhu 2010. godine pokrenuta regionalna inicijativa za organiziranje Ženskog suda na prostoru bivše Jugoslavije, putem Inicijativnog odbora u sastavu: Žene ženama, Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima iz Kotora (Crna Gora), Centar za ženske studije i Centar za žene žrtve rata, iz Zagreba (Hrvatska), Ženska mreža Kosova, Ženske studije i Žene u crnom iz Beograda koje je i koordiniraju. Ženski sud je „prostor za svjedočenje i glasove žena, za autonomiju žena kroz aktivno učešće u izgradnji pravde i mira, za kreiranje novih paradigmi pravde.“ Djeluje kroz javne prezentacije, terenska istraživanja, obrazovne, medijske i umjetničke akcije.

Pogledajte video prilog o Ženskom sudu s Latinkom Perović, legendarnom srpskom političarkom, publicistkinjom i zagovornicom mirovne politike, Marijanom Senjak, vodećom stručnjakinjom za podršku ženama žrtava ratnog nasilja i bivšom direktoricom zeničke MEDICE i Jadrankom Miličević, ženskom mirovnom aktivistkinjom Žena u Crnom i Fundacije CURE iz Sarajeva, objavljen na N1 Televiziji BiH 8. svibnja 2015. godine.

Fotografije s mimohoda okupljanja Ženskog suda u Sarajevu 2017. autora Davora Konjikušića iz arhive FondacijeCURe , prikazane na panou o povijesti ženskog aktivizma u regiji na izložbi „Otpor, pokret, promjena“

Fotografije s mimohoda okupljanja Ženskog suda u Sarajevu 2017. autora Davora Konjikušića iz arhive FondacijeCURe
Fotografije s mimohoda okupljanja Ženskog suda u Sarajevu 2017. autora Davora Konjikušića iz arhive FondacijeCURe
Fotografije s mimohoda okupljanja Ženskog suda u Sarajevu 2017. autora Davora Konjikušića iz arhive FondacijeCURe
Fotografije s mimohoda okupljanja Ženskog suda u Sarajevu 2017. autora Davora Konjikušića iz arhive FondacijeCURe
Fotografije s mimohoda okupljanja Ženskog suda u Sarajevu 2017. autora Davora Konjikušića iz arhive FondacijeCURe
Fotografije s mimohoda okupljanja Ženskog suda u Sarajevu 2017. autora Davora Konjikušića iz arhive FondacijeCURe
Fotografije s mimohoda okupljanja Ženskog suda u Sarajevu 2017. autora Davora Konjikušića iz arhive FondacijeCURe
Fotografije s mimohoda okupljanja Ženskog suda u Sarajevu 2017. autora Davora Konjikušića iz arhive FondacijeCURe
Fotografije s mimohoda okupljanja Ženskog suda u Sarajevu 2017. autora Davora Konjikušića iz arhive FondacijeCURe
Fotografije s mimohoda okupljanja Ženskog suda u Sarajevu 2017. autora Davora Konjikušića iz arhive FondacijeCURe
Fotografije s mimohoda okupljanja Ženskog suda u Sarajevu 2017. autora Davora Konjikušića iz arhive FondacijeCURe
Fotografije s mimohoda okupljanja Ženskog suda u Sarajevu 2017. autora Davora Konjikušića iz arhive FondacijeCURe