aktivistički spomenar

HR EN

Vladimir Miladinović: Zapisnik, 2016. / Timočka krimi revija, 2016.

Serija crteža, lavirani tuš na papiru

Prikazanim ciklusom crteža Vladimir Miladinović nastavlja proces kreiranja odnosa s prošlošću u kontemplativnoj formi crteža koji prikazuju uznemirujuće sudske dokumente i materijale iz tiska. Na ovoj izložbi predstavlja se serijom Zapisnik koju čini dokumentacija izjava bivšeg radnika MUP-a Srbije koji je prevozio kamion sa tijelima iz Kosova u Beograd, kao i Timočka krimi revija koju čine stranice danas ugašenog tjednika koji je prenio prve vijesti o pronađenoj hladnjači sa tijelima u Dunavu.

„Moja osnovna ideja je bila da pokušam da saznam na koji način i šta je sve uticalo na kreiranje mog znanja kao i šta se i kako sada sa tim znanjem može raditi. Sa druge strane, vremenom mi je postala bitna i forma materijala sa kojim sam svakodnevno u kontaktu pa sam počeo da koristim i samu estetiku arhivskog materijala. Taj spoj mučnog sadržaja sa jedne i atraktivne forme sa druge strane stvorio je neku vrstu tenzije koja je ključna u samom radu.“

Vladimir Miladinović u intervjuu „Potencijal arhiva leži u korišćenju materijala“ Martini Kontošić za kulturpunkt.hr povodom otvaranja izložbe.

Miladinovićevi crteži koji prenose izvorna svjedočanstva ratnog zločina postavljeni su uz stol sa mirovnom aktivističkom dokumentacijom, na zidu iza kojeg je video projekcija „Snajperist“ Adele Jušić.

Fotografije rada Zapisnik/Timočka krimi-revija Vladimira Miladinovića s izložbe „Otpor, pokret, promjena“ u Kinu SC-a u Zagrebu, travanj 2017. (staviti seriju)
Vladimir Miladinović: Zapisnik, 2016. / Timočka krimi revija, 2016.
Vladimir Miladinović: Zapisnik, 2016. / Timočka krimi revija, 2016.
Vladimir Miladinović: Zapisnik, 2016. / Timočka krimi revija, 2016.
Vladimir Miladinović: Zapisnik, 2016. / Timočka krimi revija, 2016.
Vladimir Miladinović: Zapisnik, 2016. / Timočka krimi revija, 2016.
Vladimir Miladinović: Zapisnik, 2016. / Timočka krimi revija, 2016.
Vladimir Miladinović: Zapisnik, 2016. / Timočka krimi revija, 2016.
Vladimir Miladinović: Zapisnik, 2016. / Timočka krimi revija, 2016.
Vladimir Miladinović: Zapisnik, 2016. / Timočka krimi revija, 2016.
Vladimir Miladinović: Zapisnik, 2016. / Timočka krimi revija, 2016.
Vladimir Miladinović: Zapisnik, 2016. / Timočka krimi revija, 2016.
Vladimir Miladinović: Zapisnik, 2016. / Timočka krimi revija, 2016.