aktivistički spomenar

HR EN

Tekstovi o mirovnom aktivizmu

Za Aktivistički spomenar odabrali smo sljedeće znanstvene radove i monografije o mirovnom aktivizmu autonomnih građanskih inicijativa 1990-ih koji su dostupni na internetu i/ili u Knjižnici Kuće ljudskih prava u Zagrebu „Ranko Helebrandt“: