aktivistički spomenar

HR EN

Black Box

“Black Box” je dokumentaristički video rad, produciran za izložbu “Otpor, pokret, promjena: fragmenti aktivističkih i umjetničkih praksi od 1980-ih naovamo” (kurirala Martina Kontošić i udurga Kurziv, Predvorje Kina SC, Zagreb; organizatori Kurziv, Kultura promjene SC-a, GONG i partneri) koji je od 14. do 26. travnja 2017. bio smješten u Galeriji Kiosk (iza galerije SC).

Rad se osvrće na onu nevidljivu, frustrirajuću pa i prezrenu stranu aktivizma – administrativne prakse,anonimnim svjedočanstvima aktivista-administratora iz više hrvatskih organizacija civilnog društva koije rade na zaštiti ljudskih prava, uronjenima u fascikle, javne nabave, potpisne liste, narativne i financijske izvještaje i projektne prijedloge bez kojih donatorski novac za prekarni rad i produkciju aktivističkih akcija nije dostupan.