aktivistički spomenar

HR EN

Izložbeni postav o aktivizmu za ljudska prava

Siluete građanske hrabrosti

„Ko je tebi Reihl-Kir?“

Siniša Labrović: Razbijanje Latinice 2016.

Kampanja „SVI MI – ZA HRVATSKU SVIH NAS“

Hrvatske ljudskopravaške udruge odgovorile su na ovaj serijalni izljev mržnje kampanjom „SVI Mi – ZA HRVATSKU SVIH NAS“ koja je započela objavom „Apela u ime razuma, za Hrvatsku svih nas" na 9. studenoga 2013. prigodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv antisemitizma, rasizma i ksenofobije posvećenog sjećanju na Kristalnu noć. Uslijedila je komemorativna performativna akcija postavljanja dvojezičnih ploča s mirotvornim porukama duž Vukovarske avenije u Zagrebu, povodom dana sjećanja na Vukovar 18. studenoga koje su ubrzo bile zgažene od pobornika razbijača uličnih ploča u Vukovaru.…pročitaj više…

Borba za ženska ljudska prava

Sanja Iveković: dokumentacija radova Ženske sobe, 1997. i Ženska kuća, 1998.—2004.

Nataša Nelević i grupa autorica, „Stub od soli“, 2008.

Pokret za ravnopravnost LGBTIQ osoba

Igor Grubić: East Side Story, 2008.

Mržnja nije obiteljska vrijednost

Nika Autor: Solidarnost, 2012.

Black Box