aktivistički spomenar

HR EN

Sortirnica političkog smeća

Interaktivna „Sortirnica političkog smeća“ postavljena je uz interaktivni zidni pano organizacija civilnog društva u regiji, s autoironičnim i humorističnim poticajem posjetiteljima/cama „Sortiraj političko smeće – tko sortira, taj ne reciklira!“ da se sami upuste u prekopavanje po mnoštvu medijskih objava iz proteklih desetljeća iz različitih medija širem regije, o raznolikim oblicima zloupotrebe vlasti i demokratskih procedura, okupacije javnih prostora, korupcije, kršenja ljudskih prava i medijskih sloboda te govora mržnje. Napise mogu sortirati u kutije za „stranački otpad“, „institucionalni otpad“, „mješoviti koruptivni otpad“ i „otpad opasan po život pojedinca i demokracije“, a više primjeraka istih napisa mogu odlučiti baciti i u više različitih kutija. Tijekom izložbe, sortirani napisi periodično su bili vraćani na prvotno mjesto na polici iznad kutija.

Ova metaforička igra zbrinjavanja političkog otpada smještena je u tematsku cjelinu zaštite okoliša i javnih dobara, upućujući posjetitelje da sortiraju vlastitu političku memoriju te da možda primijete da aktivizam ima ulogu komunalne službe za etičko zdravlje zajednice i njezinog eko sustava. Naime, štetne proizvode neodgovornog političkog djelovanja u prvome redu pokušavaju sortirati i sanirati građanski aktivisti i aktivistkinje, u namjeri da se spriječe reciklažu istih obrazaca moći, što im, kako se uvidom u repetitivni sadržaj napisa iz različitih zemalja i godina, kao i njihovim fizičkim kruženjem između pulta i kutija,unatoč trudu, baš i ne uspijeva.

sortirnica-Ivan-i-Sisko.jpg
Sortirnica smeća, foto Barbara Blasin
Sortirnica smeća, foto Barbara Blasin